Predstojeća VDO Panel Inicijative: Verzija 1.5.6 (Zadnje ažuriranje: 28. siječnja 2024.)

 

 ✅  Ažurirano: Geo baza podataka na lokalnom poslužitelju je ažurirana.

 ✅  Ažurirano: Vdopanel Laravel paketi ažurirani su na najnovije verzije.

 ✅ Poboljšanje: nekoliko funkcija je poboljšano

 ✅  Popravljeno: Ispravljeno je nekoliko drugih grešaka